PANOSOL si-a deschis site-ul www.panosol.ro pentru a-si informa personal toti clientii. Utilizarea acestui site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate mai jos („Conditii generale”), precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesati site-ul, când il parcurgeti si il utilizati, dumneavoastra acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleaza asupra oricarei alte întelegeri pe care ati putea s-o aveti cu PANOSOL, cu toti membrii retelei sale comerciale sau numai cu unii dintre acestia.
       
       
Drepturi de proprietate intelectuala

        Drepturi de autor si/sau Drepturi asupra Desenelor si Modelelor Industriale

PANOSOL  este detinatorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate în acest site sunt proprietatea PANOSOL sau a unor terti care au autorizat PANOSOL sa le utilizeze. Modelele produselor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la dreptul de autor si/sau drepturilor de proprietate intelectuala referitoare la protectia desenelor si modelelor industriale.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus mentionat si/sau ale lucrarilor si/sau modelelor de sisteme solare care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei folosinte strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel încât sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.  Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrari si modele de sisteme solare care îl compun, fara a se fi obtinut în prealabil autorizatia de la Panosol, este strict interzisa si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legislatiei în vigoare.
         Drepturi de marca
Numele PANOSOL, logo-ul (blazon) PANOSOL, numele produselor din gama PANOSOL etc., sunt marci înregistrate de catre Panosol Power SRL. Alte marci sunt de asemenea mentionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majuscula. Acestea sunt folosite de Panosol, fie cu autorizatia titularului, fie ca simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de Panosol.
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor marci fara a fi obtinut în prealabil autorizatie de la Panosol sau de la titularii respectivi constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legilor în vigoare.

        Informatii despre produse si servicii
Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse si servicii PANOSOL distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare si nu atrag responsabilitatea Panosol.
Panosol îsi rezerva dreptul de a modifica/actualiza informatiile ce figureaza în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate si la preturi, în orice moment, fara preaviz, tinând cont de trasatura interactiva a site-ului, fara ca modificarile sa presupuna responsabilitatea Panosol, a membrilor retelei sale sau a angajatilor sai.
Reteaua PANOSOL este la dispozitia dumneavoastra pentru orice informatie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum si la cele mai recente evolutii ale acestora.
         
        Reteaua comerciala
Reteaua comerciala PANOSOL în România este la dispozitia dumneavoastra pentru a va comunica informatiile suplimentare pe care ati putea dori sa le cunoasteti cu privire la fiecare dintre produsele prezentate pe site.
Va multumim pentru consultarea partenerului (agent/reparator agreat) local PANOSOL în acest scop.
Fireste, partenerii locali PANOSOL sunt comercianti independenti, actionând în numele lor propriu si pe seama lor si ramân responsabili pentru informatiile de orice natura pe care le introduc pe site.

        Hyperlink-uri
Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.panosol.ro necesita o autorizatie prealabila în scris de la Panosol. Dacadoriti sa plasati un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare sa contactati responsabilul site-ului www.panosol.ro.
Panosol nu poate fi, în nici un caz, facuta responsabila pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.panosol.ro si nu este responsabila, în nici un fel, de continutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.
        
        Limitarea responsabilitatii
Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Panosol, afiliatii sai, membrii retelei sale, fiecare în parte sau împreuna, nu vor putea fi facuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nici o garantie, de nicio natura.
Informatiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativsi deci nu sunt si nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de Panosol, de afiliatii sai ori de membrii retelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.
Accesul la produsele si serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sa va asigurati ca legea tarii de unde se stabileste conectarea va autorizeaza sa accesati site-ul nostru.
          Drept aplicabil
Prezentele Conditii Generale, precum si orice litigiu în legatura cu sau decurgand din clauzele acestor Conditii Generale sau din accesarea / functionarea / disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generalesi a site-ului este limba româna. În caz de litigiu, numai instantele românesti vor fi considerate competente.
          Actualizarea conditiilor generale
Panosol isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza în orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndata ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sa se raporteze în mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale în vigoare.

Termeni si Conditii generale pentru utilizarea site-ului
PANOSOL 2013 ® - marca inregistrata

Termeni si conditii
Ghid de proiectare instalatii solare
Distribuitori Panosol in orasul tau
Magazin online Instalatii Solare si Panouri Solare
Catalog instalatii solare si panouri solare
Magazin Online Panouri Solare
contact 0766 055 404 vanzari@panosol.ro
Panouri solare
Ghid de montaj instalatii solare Panosol
Ghid de montaj instalatii solare Panosol
Ghid de montaj instalatii solare Panosol
Ghid de montaj instalatii solare Panosol